Biografija našeg novog duhovnika prof. dr. sc. Ivana Bodrožića

prof. dr. sc. Ivan Bodrožić - izvor foto biskupija-varazdinska.hr

Poštovani kolegice i kolege, prijatelji, dragi članovi HKLD-a,

Sa radošću Vas obavještavamo da je novi duhovnik HKLD-a prof. dr. sc. Ivan Bodrožić.

Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić svećenik je Splitsko-makarske nadbiskupije. Rođen je 20. kolovoza 1968. godine u Svibu kraj Imotskoga. Maturirao je u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Splitu. Studirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Sveučilištu Santa Croce u Rimu gdje je diplomirao 1994. godine. Iste godine zaređen je za svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije. Nastavio je poslijediplomski studij Patrologije na Patrističkom institutu Augustianum u Rimu gdje je magistrirao 1997. godine, a doktorsku tezu obranio 2000. godine. Od 2000. do 2003. povjerena mu je dužnost tajnika splitsko-makarskog nadbiskupa. Od 2001. do 2006. član je Nadbiskupijskog odbora za liturgiju Splitsko-makarske nadbiskupije. U srpnju 2003. imenovan je predstojnikom Tiskovnog ureda nadbiskupije. Bio je urednik i voditelj radijske emisije Vjera i život, a kasnije i televizijske emisije Ustanite, hajdemo čiji je bio i pokretač. Bio je odgovoran za dopisništvo Glasa Koncila, IKA-e, a surađivao je i s Hrvatskim katoličkim radijem, Katoličkim tjednikom i ostalim medijima, te je imenovan članom odbora za medije Hrvatske biskupske konferencije (HBK) do 2006. Bio je urednik Vjesnika Splitsko-makarske nadbiskupije i publikacija koji su se u to vrijeme tiskale.

Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić profesor je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.

Član je Međunarodnog udruženja za patrističke studije (Association Internationale d' Études Patristiques) i Književnog kruga u Splitu.

Objavio je više teoloških studija i knjiga. Sudjelovao je na više znanstvenih skupova, u Hrvatskoj i inozemstvu, dajući svoj doprinos teološkim istraživanjima i vrednovanju kršćanske misli u društvu, objavivši pri tom više znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama.

Novoizabranog duhovnika Hrvatskog katoličkog liječničkog društva prof. dr. sc. Ivana Bodrožića potvrdila je HBK na 58. plenarnom zasjedanju održanom od 14. do 16. svibnja 2019.

Nakon sv. mise 24. rujna u Bazilici Presvetog Srca Isusova u Palmotićevoj ul. u 19 sati u našim ćemo se prostorijama u 20 sati zahvaliti našem dosadašnjem duhovniku ocu biskupu prof. dr. sc. Valentinu Pozaiću i upoznati našeg novog duhovnika prof. dr. sc. Ivana Bodrožića.

Prof. dr. sc. Ana Planinc-Peraica, dr. med.
Predsjednica