hkld fiamc

25. kongres

Svjetskog saveza liječnika katolika 

u Zagrebu 

od 30. svibnja do 2. lipnja 2018. godine

Prijavite se za sudjelovanje na Kongresu putem službene web stranice:
fiamccongress2018.com

HLK dodjeljuje pasivnim sudionicima 12 bodova, a aktivnim sudionicima 20 bodova, HKDM sudionicima kongresa dodjeljuje 12 bodova te HKMB 4 boda za predavače i 1 za slušače

Poziv na predavanje o pitanju ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija), 21. studenog

logo kriz

Poštovani kolegice i kolege,

Aktualna tema u hrvatskom društvu je pitanje ratifikacije tzv. Istanbulske konvencije. Predavač dr. sc. Danijela Rupčić upoznat će nas s detaljima ove konvencije i što ona znači za budućnost našeg društva.

Pozivam Vas na predavanja:

Prof. dr. sc. Jasenka Markeljević, dr. med.: Uvod u temu - Značajke biološkog spola.

Dr. sc. Danijela Rupčić, dipl. iur.: Instanbulska konvencija i uporaba pojma rod u hrvatskom pravnom poretku

Predavanja će se održati u utorak 21. studenog 2017. u 19 h u dvorani Margarita Peraica u Praškoj 6/II.

Srdačan pozdrav

Prof. dr. sc. Ana Planinc-Peraica
Predsjednica HKLD-a

fiamccongress2018

hkld fiamc

HKLD • Hrvatsko katoličko liječničko društvo • Copyright © 1990. 

Powered by Warp Theme Framework
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.